Polityka prywatności

Sekcja 1 – Przetwarzanie Twoich danych

Podczas dokonywania zakupu w naszym sklepie gromadzimy dane osobowe, takie jak imię, adres i adres e-mail, które nam podajesz. Automatycznie otrzymujemy również adres protokołu internetowego (IP) Twojego komputera podczas odwiedzania naszej strony, co pomaga nam zrozumieć Twoją przeglądarkę i system operacyjny.

Marketing e-mailowy (jeśli stosuje się): Za Twoją zgodą możemy wysyłać Ci e-maile dotyczące naszego sklepu, nowych produktów i innych aktualizacji.

Sekcja 2 – Zgoda

Jak uzyskujemy Twoją zgodę?

Przekazując nam swoje dane osobowe w celu dokonania transakcji, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, dostarczenia towaru lub dokonania zwrotu zakupu, zakładamy, że wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie tych danych wyłącznie w tym konkretnym celu. Jeśli prosimy o Twoje dane osobowe w celach wtórnych, na przykład w celach marketingowych, będziemy Cię bezpośrednio pytać o wyrażenie zgody lub zapewnimy Ci możliwość odmowy.

Jak mogę wycofać swoją zgodę?

Jeśli zmienisz zdanie po udzieleniu zgody, masz możliwość jej wycofania w dowolnym momencie. Możesz skontaktować się z nami pod adresem support@sannela.com lub wysłać wiadomość na nasz adres:

Sekcja 3 – Ujawnienie

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy zobowiązani do tego na mocy prawa lub w przypadku naruszenia naszych Warunków korzystania.

Sekcja 4 – Shopify

Nasz sklep jest hostowany przez Shopify Inc. Dostarcza nam platformę handlu elektronicznego online, która umożliwia sprzedaż naszych produktów i usług. Twoje dane są przechowywane przez Shopify na ich bezpiecznych serwerach za zaporą ogniową.

Płatność:

Jeśli wybierzesz bezpośrednią bramkę płatności do dokonania zakupu, Shopify przechowuje Twoje dane karty kredytowej. Dane te są szyfrowane zgodnie z normami bezpieczeństwa PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Informacje dotyczące transakcji zakupowych są przechowywane tylko przez okres niezbędny do zakończenia transakcji, a następnie są usuwane.

Wszystkie bezpośrednie bramki płatności przestrzegają standardów ustalonych przez PCI-DSS, zarządzanych przez PCI Security Standards Council, w którym działają takie marki jak Visa, Mastercard, American Express i Discover.

Wymagania PCI-DSS mają na celu zapewnienie bezpiecznego przetwarzania informacji o karcie kredytowej przez nasz sklep i dostawców usług.

Aby uzyskać więcej informacji, możesz zapoznać się z Warunkami korzystania (sannela.com) lub Oświadczeniem o prywatności (sannela.com) Shopify.

Sekcja 5 – Usługi stron trzecich

Dostawcy usług stron trzecich, których używamy, gromadzą, wykorzystują i ujawniają Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia nam usług. Niektórzy dostawcy usług stron trzecich, takich jak bramki płatności i procesorzy transakcji płatniczych, mają własne polityki prywatności dotyczące informacji, które musimy dostarczyć im w związku z transakcjami związanymi z Twoimi zakupami.

Zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności tych dostawców, abyś mógł zrozumieć, jak będą postępować z Twoimi danymi osobowymi.

Pamiętaj, że niektórzy dostawcy mogą mieć siedziby lub obiekty znajdujące się w innych jurysdykcjach niż Ty lub my. Jeśli więc decydujesz się na przeprowadzenie transakcji, która wymaga usług dostawcy usługi stron trzecich, Twoje dane osobowe mogą podlegać przepisom prawym jurysdykcji, w której znajduje się dostawca usługi lub jego obiekty.

Na przykład, jeśli mieszkasz w Kanadzie, a Twoja transakcja jest przetwarzana przez bramkę płatności zlokalizowaną w Stanach Zjednoczonych, Twoje dane osobowe używane do zrealizowania tej transakcji mogą podlegać ujawnieniu na mocy amerykańskich przepisów prawa, w tym Patriot Act.

Opuszczając naszą stronę sklepu lub zostając przekierowanym na stronę lub aplikację stron trzecich, nie podlegasz już tej Polityce prywatności ani Warunkom korzystania naszej witryny.

Sekcja 6 – Bezpieczeństwo

Podjęliśmy odpowiednie środki ostrożności i stosujemy najlepsze praktyki branżowe, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieodpowiednim utratą, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Sekcja 7 – Wiek zgody

Korzystając z tej witryny, oświadczasz, że masz co najmniej pełnoletniość w swoim kraju zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim kraju zamieszkania i wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej witryny przez Twoje zależne osoby niepełnoletnie.

Sekcja 8 – Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie